About Us

SLUSARIUC EDERA ANDREEA

𝑪𝒊𝒏𝒆 𝒔𝒖𝒏𝒕 ?

𝑆𝑢𝑛𝑡  𝑺𝑳𝑼𝑺𝑨𝑹𝑰𝑼𝑪 𝑬𝑫𝑬𝑹𝑨 𝑨𝑵𝑫𝑹𝑬𝑬𝑨, 𝐴𝑚 17 𝑎𝑛𝑖 ș𝑖 𝑠𝑢𝑛𝑡 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡 𝑠𝑎𝑢 𝑐𝑢𝑚 î𝑚𝑖 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 𝑚𝑖𝑒 𝑠ă 𝑠𝑝𝑢𝑛, 𝑢𝑛 𝑚𝑖𝑐 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡 î𝑛 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑖𝑟𝑒. 𝑇𝑟ă𝑖𝑒𝑠𝑐 î𝑛 𝑓𝑟𝑢𝑚𝑜𝑠𝑢𝑙 𝑜𝑟𝑎ș, 𝐵𝑢𝑐𝑢𝑟𝑒ș𝑡𝑖 ș𝑖 𝑖𝑢𝑏𝑒𝑠𝑐 𝑝𝑖𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎. 𝑃𝑟𝑖𝑛 𝑚𝑢𝑛𝑐𝑎 𝑚𝑒𝑎 𝑣𝑟𝑒𝑎𝑢 𝑠ă 𝑙𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑛 𝑗𝑢𝑟 𝑓𝑟𝑢𝑚𝑢𝑠𝑒ț𝑒𝑎 𝑣𝑖𝑒ț𝑖𝑖 ș𝑖 𝑏𝑢𝑐𝑢𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑛 𝑜𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑢 𝑚𝑖𝑐. 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑒𝑧 𝑡𝑒𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡𝑒, 𝑓𝑟𝑢𝑚𝑢𝑠𝑒ț𝑒 ș𝑖 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒.

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑢𝑛𝑒𝑎 𝑚𝑒𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑎𝑟𝑡ă, 𝑑𝑎𝑟 𝑚𝑎𝑖 𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑝𝑖𝑐𝑡𝑢𝑟ă, 𝑎 î𝑛𝑐𝑒𝑝𝑢𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜 𝑣â𝑟𝑠𝑡ă 𝑓𝑟𝑎𝑔𝑒𝑑ă. 𝐴𝑣𝑒𝑎𝑚 𝑑𝑜𝑖 𝑎𝑛𝑖 𝑐â𝑛𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑛𝑎𝑚 𝑡𝑜𝑡 𝑓𝑒𝑙𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑗𝑒, 𝑎𝑛𝑖𝑚ă𝑙𝑢ț𝑒 ș𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒. 𝐴𝑚 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑝𝑒𝑟𝑖𝑡 𝑐𝑢𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑒 𝑚𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑐𝑖𝑛𝑎𝑡 ș𝑖 𝑚𝑎𝑖 𝑚𝑢𝑙𝑡, 𝑖𝑎𝑟 𝑎𝑝𝑜𝑖 𝑎𝑚 î𝑛𝑐𝑒𝑝𝑢𝑡 𝑠ă 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐 ș𝑖 𝑠ă 𝑐𝑟𝑒𝑒𝑧 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑢𝑟𝑖 𝑐𝑒 𝑚ă 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑢. 𝑆𝑡ă𝑡𝑒𝑎𝑚 𝑜𝑟𝑒 î𝑛 ș𝑖𝑟 ș𝑖 𝑛𝑢 𝑚ă 𝑠ă𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚 𝑠ă 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛 𝑓𝑟𝑢𝑚𝑜𝑎𝑠𝑒𝑙𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑜𝑟𝑖 𝑑𝑒 𝑝𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡ă. Î𝑛𝑡𝑜𝑡𝑑𝑒𝑎𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑚 𝑜𝑝𝑡𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑐𝑢𝑙𝑜𝑟𝑖 𝑎𝑝𝑟𝑖𝑛𝑠𝑒. 𝑃â𝑛ă î𝑛 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑎 î𝑛𝑡â𝑖 𝑎𝑚 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑐𝑟𝑖𝑙𝑖𝑐𝑢𝑙. Î𝑛 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑎 𝑎 𝑑𝑜𝑢𝑎 𝑎𝑚 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑝𝑒𝑟𝑖𝑡 𝑢𝑙𝑒𝑖𝑢𝑙. 𝑀𝑎 𝑐𝑜𝑝𝑙𝑒ș𝑖𝑡. 𝐴𝑚 î𝑛𝑣ăț𝑎𝑡 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑒 𝑡𝑒ℎ𝑛𝑖𝑐𝑖 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑢 𝑝𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑙𝑜𝑠𝑒𝑠𝑐 ș𝑖 𝑎𝑠𝑡ă𝑧𝑖, 𝑡𝑒ℎ𝑛𝑖𝑐𝑖 𝑝𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑖𝑢𝑏𝑒𝑠𝑐. Î𝑛𝑠ă 𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑚𝑒𝑎 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑚𝑒𝑟𝑒𝑢 𝑢𝑙𝑒𝑖𝑢𝑙. 𝐴𝑚 î𝑛𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑡 î𝑛𝑡𝑜𝑡𝑑𝑒𝑎𝑢𝑛𝑎 𝑠ă 𝑠𝑐𝑜𝑡 𝑡𝑜𝑡 𝑐𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑖 𝑏𝑢𝑛 𝑑𝑖𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑒 ș𝑖 𝑠ă-𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑢𝑛 𝑝𝑒 𝑝â𝑛𝑧ă. Î𝑛 ș𝑐𝑜𝑎𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙ă 𝑎𝑚 𝑓𝑜𝑠𝑡 𝑙𝑎 𝐴𝑟𝑡𝑒 𝑉𝑖𝑧𝑢𝑎𝑙𝑒, 𝑖𝑎𝑟 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑢𝑙 î𝑙 𝑢𝑟𝑚𝑒𝑧 𝑡𝑜𝑡 𝑝𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙.

 

       𝐴𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑢𝑟𝑠𝑢𝑟𝑖 ș𝑖 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑧𝑖ț𝑖𝑖. 𝐴𝑚 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑑𝑖𝑝𝑙𝑜𝑚𝑒 𝑠𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒. 𝐿𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑢𝑚𝑒𝑠𝑐 𝑡𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑚𝑖𝑎𝑢 𝑓𝑜𝑠𝑡 ș𝑖 î𝑚𝑖 𝑠𝑢𝑛𝑡 𝑎𝑙ă𝑡𝑢𝑟𝑖. 𝑆𝑢𝑛𝑡 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑛𝑜𝑠𝑐ă𝑡𝑜𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑢𝑙 𝑚𝑒𝑢 𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑡𝑜𝑡 𝑐𝑒 𝑚𝑎𝑢 î𝑛𝑣ăț𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑖 𝑑𝑟𝑎𝑔𝑖 ș𝑖 𝑐𝑎𝑑𝑟𝑒𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑎 𝑙𝑢𝑛𝑔𝑢𝑙 𝑎𝑛𝑖𝑙𝑜𝑟. 𝑇𝑜𝑡 𝑐𝑒 𝑎𝑚 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡 ș𝑖 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑧 𝑠𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒𝑎𝑧ă 𝑙𝑜𝑟, 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑚𝑒𝑢, 𝑚𝑢𝑛𝑐𝑖𝑖 𝑚𝑒𝑙𝑒, 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑒𝑖, 𝑑𝑎𝑟 𝑚𝑎𝑖 𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑙𝑢𝑖 𝐷𝑢𝑚𝑛𝑒𝑧𝑒𝑢.

 

       𝐼𝑢𝑏𝑒𝑠𝑐 𝑚𝑢𝑧𝑖𝑐𝑎, 𝑝𝑜𝑒𝑧𝑖𝑎 , 𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑎, 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑛𝑢𝑙, 𝑝𝑖𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎, 𝑖𝑢𝑏𝑒𝑠𝑐 𝑐𝑒𝑟𝑢𝑙 𝑙𝑎 𝑎𝑝𝑢𝑠, 𝑚𝑎𝑟𝑒𝑎 ș𝑖 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑙𝑒. 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎, 𝑓𝑟𝑢𝑚𝑜𝑠𝑢𝑙 ș𝑖 𝑒𝑙𝑒𝑔𝑎𝑛ț𝑎. 𝐼𝑢𝑏𝑒𝑠𝑐 𝑎𝑟𝑡𝑎, 𝑎𝑟𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑒 î𝑛𝑠𝑒𝑎𝑚𝑛ă 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑝𝑡 𝑣𝑖𝑎ț𝑎 !

 𝐼𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎ț𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑎 𝑣𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑧𝑖ț𝑖𝑎𝑽𝑰𝑨Ț𝑨 𝑬𝑺𝑻𝑬 𝑭𝑹𝑼𝑴𝑶𝑨𝑺Ă !” 𝐴𝑚 𝑑𝑜𝑟𝑖𝑛ț𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑ă 𝑑𝑒 𝑎𝑖 𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑝𝑒 𝑜𝑎𝑚𝑒𝑛𝑖 𝑠ă 𝑠𝑒 𝑏𝑢𝑐𝑢𝑟𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑒𝑢 , 𝑠ă 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑒𝑎𝑠𝑐ă 𝑑𝑖𝑛𝑐𝑜𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛ț𝑒. 𝑇𝑜𝑎𝑡ă 𝑙𝑢𝑚𝑒𝑎 𝑚𝑒𝑟𝑖𝑡ă 𝑖𝑢𝑏𝑖𝑡ă. 𝑇𝑟𝑒𝑏𝑢𝑖𝑒 𝑠ă 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡𝑎𝑚 î𝑛 𝑛𝑜𝑖 𝑎𝑐𝑒𝑙 𝑠𝑝𝑖𝑟𝑖𝑡 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑢𝑧𝑖𝑎𝑠𝑚. 𝐸𝑢 𝑚ă 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟 𝑑𝑖𝑛 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟ă, 𝑑𝑖𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛ț𝑒𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑡ă 𝑝𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑒𝑎𝑚 𝑡𝑟ă𝑖𝑡 𝑝â𝑛ă î𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 ș𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑐ă𝑙ă𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖. 𝑀ă 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟 𝑑𝑖𝑛 𝑓𝑟𝑢𝑚𝑜𝑠𝑢𝑙 𝐵𝑢𝑐𝑢𝑟𝑒ș𝑡𝑖, 𝑑𝑖𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑛𝑎𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑎 𝐵𝑢𝑐𝑜𝑣𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒, 𝑑𝑎𝑟 𝑚𝑎𝑖 𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑛 ț𝑎𝑟𝑎 𝑛𝑜𝑎𝑠𝑡𝑟ă 𝑑𝑒𝑜𝑠𝑒𝑏𝑖𝑡ă î𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑡𝑟ă𝑖𝑚, 𝑅𝑜𝑚â𝑛𝑖𝑎. 𝐹𝑜𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑒 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑢𝑟𝑖 𝑠𝑢𝑛𝑡 𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎ț𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑚𝑖𝑛𝑒, 𝑑𝑎𝑟 𝑐𝑒𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑢𝑛𝑡 î𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑖 ș𝑖 𝐷𝑢𝑚𝑛𝑒𝑧𝑒𝑢.

𝑇𝑟𝑎𝑖𝑒𝑠𝑐 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑎𝑟𝑡𝑎. 𝐴𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡 𝑐𝑒 𝑛𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑗𝑜𝑎𝑟𝑎. 𝐴𝑟𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑚𝑖𝑛𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑎𝑚𝑛𝑎 𝑣𝑖𝑎𝑡𝑎.𝐼𝑢𝑏𝑒𝑠𝑐 𝑐𝑢𝑙𝑜𝑟𝑖𝑙𝑒, 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑡𝑒 𝑡𝑒ℎ𝑛𝑖𝑐𝑖 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑢 𝑠𝑖 𝑡𝑜𝑡 𝑐𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑙𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒. 𝐶𝑢𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑧𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑣𝑖𝑒𝑡𝑖𝑖, 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑖 𝑟𝑎𝑐𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖𝑛 𝑠𝑢𝑓𝑙𝑒𝑡𝑢𝑙 𝑡𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜𝑟. 𝐶𝑢𝑙𝑜𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑖𝑛 𝑢𝑙𝑒𝑖, 𝑠𝑢𝑛𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑚𝑖𝑛𝑒 𝑐𝑎 𝑠𝑖 𝑣𝑖𝑎𝑡𝑎!𝑇𝑒ℎ𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑖𝑛 𝑢𝑙𝑒𝑖 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑒𝑎 𝑚𝑎𝑖 𝑓𝑟𝑢𝑚𝑜𝑎𝑠𝑎, 𝑑𝑎𝑟 𝑠𝑖 𝑐𝑒𝑎 𝑚𝑎𝑖 𝑔𝑟𝑒𝑎. 𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑚𝑝, 𝑚𝑢𝑛𝑐𝑎, 𝑑𝑎𝑟 𝑟𝑒𝑧𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑢𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟.𝐼𝑛 𝑜𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑢 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣, 𝑖𝑛 𝑜𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑢𝑛𝑒𝑟𝑖𝑐 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎. 𝐴𝑐𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑢 𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐 𝑠𝑎-𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑛 𝑎𝑟𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑎. 𝐶𝑒𝑣𝑎 𝑎𝑐𝑜𝑙𝑜 𝑖𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑢𝑛𝑒𝑟𝑖𝑐 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑢𝑐𝑒𝑠𝑡𝑒, 𝑐𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑐 𝑎𝑟 𝑓𝑖, 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑢𝑐𝑒𝑠𝑡𝑒. 𝐴𝑐𝑒𝑙 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑢 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑎!𝐹𝑖𝑒𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑜𝑢 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡, 𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑐𝑢𝑛𝑠. 𝑂 𝑝𝑜𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒, 𝑢𝑛 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟…𝑠𝑢𝑛𝑡 𝑜𝑟𝑒, 𝑧𝑖𝑙𝑒 ,𝑙𝑢𝑛𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟 𝑠𝑖 𝑎𝑛𝑖 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑐𝑎,𝑙𝑎 𝑢𝑛 𝑠𝑖𝑛𝑔𝑢𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑜𝑢. 𝐶𝑢𝑙𝑜𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑠𝑢𝑛𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑢 𝑝𝑖𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑓𝑜𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟𝑛𝑖𝑐𝑖.

b2c5a4b1-dcb4-476b-bffc-b6c69b7250e5

SLUSARIUC EDERA ANDREEA

𝑷𝒓𝒆𝒎𝒊𝒊

𝐴𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑢𝑟𝑠𝑢𝑟𝑖 𝑠𝑖 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑧𝑖ț𝑖𝑖.
𝐴𝑚 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑑𝑖𝑝𝑙𝑜𝑚𝑒 ș𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒.
𝐿𝑒 𝑚𝑢𝑙ț𝑢𝑚𝑒𝑠𝑐 𝑡𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑚𝑖-𝑎𝑢 𝑓𝑜𝑠𝑡 ș𝑖 î𝑚𝑖 𝑠𝑢𝑛𝑡 𝑎𝑙ă𝑡𝑢𝑟𝑖.
𝑆𝑢𝑛𝑡 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑛𝑜𝑠𝑐ă𝑡𝑜𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑢𝑙 𝑚𝑒𝑢 ș𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑡𝑜𝑡 𝑐𝑒 𝑚-𝑎𝑢 î𝑛𝑣ăț𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑖 𝑑𝑟𝑎𝑔𝑖 ș𝑖 𝑐𝑎𝑑𝑟𝑒𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒-𝑎𝑙 𝑙𝑢𝑛𝑔𝑢𝑙 𝑎𝑛𝑖𝑙𝑜𝑟.
𝑇𝑜𝑡 𝑐𝑒 𝑎𝑚 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡 ș𝑖 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑧 𝑠𝑒 𝑑a𝑡𝑜𝑟𝑒𝑎𝑧ă 𝑙𝑜𝑟, 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑚𝑒𝑢, 𝑚𝑢𝑛𝑐𝑖𝑖 𝑚𝑒𝑙𝑒, 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑒𝑖 ș𝑖 𝑙𝑢𝑖 𝐷𝑢𝑚𝑛𝑒𝑧𝑒𝑢. 𝐼𝑢𝑏𝑒𝑠𝑐 𝑚𝑢𝑧𝑖𝑐𝑎, 𝑝𝑜𝑒𝑧𝑖𝑎 , 𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑎, 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑛𝑢𝑙, 𝑝𝑖𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎, 𝑖𝑢𝑏𝑒𝑠𝑐 𝑐𝑒𝑟𝑢𝑙 𝑙𝑎 𝑎𝑝𝑢𝑠, 𝑚𝑎𝑟𝑒𝑎 ș𝑖 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑙𝑒.
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎, 𝑓𝑟𝑢𝑚𝑜𝑠𝑢𝑙 ș𝑖 𝑒𝑙𝑒𝑔𝑎𝑛𝑡𝑎. 𝐼𝑢𝑏𝑒𝑠𝑐 𝑎𝑟𝑡𝑎, 𝑎𝑟𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑎𝑚𝑛ă 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑝𝑡 𝑣𝑖𝑎𝑡ă!